Välkommen till min
KarunaReiki® sida.

 

Sidan uppdateras så fort jag får rätt på nått, så kolla gärna vad
jag hunnit med under knapparna.

Jag är Reikicentets representant i Sverige för KarunaReiki®.
Detta innebär att jag registrerar alla nya utövare i Sverige,
Jag har översatt manualerna till svenska (tack för all hjälp Annki) och
säljer dem till registrerade KarunaReiki® utövare.

Som vanligt får du bara köpa manual i den grad du är initierad.

Jag kommer att försöka ge en riktig bild av KarunaReiki®.
Det finns idag lärare som vill smutskasta KarunaReiki®
och använder sin egen påhittade Karuna. Dessa ska
INTE förväxlas men den riktiga KarunaReiki® som
här framställs.

 

Du kan beställa KarunaReiki® manualer av
mig via mail eller telefon.

 

För mer info, hör av dig

info@karunareiki.se

Esbjörn Dahlman
Byagatan 4

923 41 Stensele
0951-798200

Esbjörn Dahlman