KarunaReiki®

 

William Lee Rand startade KarunaReiki® som en fortsättning
på den Traditionella Usui Reiki. KarunaReiki® är ingen ersättning till
vanlig Reiki utan är en vidare utveckling av Usui Reiki.

Han valde att kalla detta nya system KarunaReiki® och
valde också att varuskydda den.

Vad är då ett varuskydd? Jo kort kan man säga
att meningen bakom varuskyddet
är att vi som studerar
KarunaReiki® ska veta att,
oavsett om jag går min utbildning i södra Mongoliet
eller tar den i USA så vet jag som elev att jag
får samma utbildning på båda ställen. Tyvärr så kan man
inte säga samma om Usui Reiki idag.

Detta tycker jag känns mycket tryggt både för elever och
lärare i KarunaReiki®. Jag behöver aldrig tvivla på att inte
veta vad jag ska utbilda på, utan
jag följer manualerna.
Jag får på det sätter med allt som jag ska lära ut.
Detta gör också att du som elev får all kunskap som
finns tillgängligt just nu.

Här kommer en förklaring ur KarunaReiki®manualen

Ordet Karuna är ett Sanskrit ord som används i Hinduismen,
Buddismen och Zen. Översätter man ordet Karuna
så blir det ungefär:
Den handling man gör för att minska lidandet för andra,
eller medkännande handling
.
När man blir upplyst kommer insikten att vi alla är ett.
Det blir då naturligt att erbjuda medkänsla eller
Karuna till alla utan fördomar och partiskhet, inte
nödvändigtvis av ren kärlek, utan för att det blir en
helt logisk sak att göra. När vi hjälper andra i deras
läkningsprocess blir alla individer hjälpta, och när du
läker dina egna sår kommer du även att läka andras.

Om andra människor lider, så lider även du, eftersom
alla är en enhet. I Buddistisk litteratur finns nedskrivet att,
för att få rätt effekt av Karuna så måste den ledsagas av
"Parjna", vilket betyder visdom. Det betyder att Karuna
kunskapen måste åtföljas av personlig utveckling.

Karuna är motivationen för alla ljusvarelser, som jobbar
för att minska lidandet i världen. De skickar hela tiden
obegränsad healingenergi och vägledning till oss, men det är
inte alla som är mottaglig för denna. Under tiden som Karuna
mognar i din kropp, hjälper du inte bara andra, utan du
kommer själv att bli mer och mer känslig för att möta den
Karuna som kommer från alla
dessa ljusvarelser.

På så vis påskyndas din healing. Karuna Reiki®
öppnar upp dig, så att du kommer att arbeta närmare
alla ljusvarelser. Detta gäller både de ljusvarelser som är
fysiskt närvarande och de som endast är andligt närvarande.