Usui Reiki

Vad är Reiki?

Reiki är en gammal Japansk metod (med vissa Tibetanska
inslag i initieringen) som på naturlig
väg skapar harmoni och balans i kropp och själ.

Reiki är en holistisk terapi, dvs. en behandlingsform
som berör hela människan och återinför harmoni i
både kropp och själ.

Man kan säga att det är en djupavslappning
med naturligt helande.

Hur fungerar Reiki

Alla celler i vår kropp är uppbyggda av vibrerande livsenergi.
Cellerna bildas av molekyler, som kan brytas ner i atomer.
I och emellan dessa atomer cirkulerar otroligt snabbt vibrerande
partiklar vilka ibland benämns universums klister (kvantum)
eftersom de anses hålla samman atomer och allt existerande i
den form vi upplever det.

Allt består i grunden av ren energi och påverkas av
energier. Genom att vibrera i olika hastigheter bildar
cellerna olika vävnader och organ i kroppen. I en frisk
kropp vibrerar alla celler i harmoni med varandra och vi har
optimal hälsa. Detta är numera ett ovanligt tillstånd.
Vanligare är att vi finner stress, frustration, prestationsångest,
depression och mycket mera dom skapar obalans i
kroppens fina nätverk av energer och vi blir sjuka.

Eftersom en Reikiutövare bara är en kanal
för ren livsenergi så fylls den andres kropp på
med livsenergi när Reikiutövaren lägger sina händer
lugnt och stilla på olika positioner längs kroppen.
Det hjälper då kroppen att hitta tillbaka till sitt rätta
mönster (och till att bli den man är ämnad att vara).
Det är klienten själv som avgör hur mycket energi som
kroppen behöver ta emot.En del Reiki-Mastrar säger
också att man kan lura kroppen genom att lägga
sina händer på någon som har ett besvär någonstans
i kroppen och att kroppen då tar till sig mönstret av den fritt
strömmande energin, och förkastar det onda.
En annan
dokumenterad positiv effekt får man genom
beröringen av människan.

Läs gärna boken Lugn och
Beröring av Kerstin Uvnäs
Moberg, där man tar upp Oxytocinets läkande verkan
i kroppen.
En annan helt "ovetenskaplig" teori är att när
man som klient låter sig ta emot en Reiki-behandling så
vet man att det tar minst en timme. Man ställer in sig på
avkoppling och kroppen slappnar av alla spänningar. Då ger
man kroppen en god chans att börja läka sig själv, vilket är
helt omöjligt när man är spänd.