Utbildningar jag har

Jag utbildar i alla steg av Reiki
och KarunaReiki®. Oftas sker utbildningen
här på orten, men är ni ett gäng så åker jag
gärna till er. Ofta är det lättare ordna så läraren
kommer till eleverna än vise versa.
Men maila/ring så löser vi det.

Jag erbjuder alltid alla mina elev att hålla
kontakt med mig när frågor dyker upp.

 

**********************************

Reiki Utbildning

***********************************

Reiki Steg I


Inga Förkunskaper krävs

Körs som en veckoslutskurs
fredagkväll till söndagkväll
eller som kvällskurs.

Du får bland annat lära dig:

Vi pratar om vad Reiki och Healing innebär.
Reikins historia. Skillnader mellan olika
Reikigrenar och en bild hur många
dom är. Lagar och Etik.

Vi pratar om energier, t ex Yin och Yang,
chakran, auran, femelementsteorin,
endokrina systemet.

Vi lär oss att göra Aurarening
och Aurahealing.

Du får initieringen för steg I i Reiki
och du är sedan för all framtid
öppen att kunna ge healing.

Du får prova både att ge och få heala
sittade, liggande samt en
grupphealing

Du kommer få prova på Slagrutan och
hur den fungerar

Detta är ett axplock i vad som
händer på kursen. Du får givetvis med
en gedigen manual på ca 70 sidor

Pris 1500:-

 

Reiki Steg II.
Förkunskaper Reiki I

Körs som en veckoslutskurs
fredagkväll till söndagkväll
eller som kvällskurs.

Du får bland annat lära dig:

Mer om femelementsteorin,du får lära dig
att heala på distans
. Du kommer få kunskap i de
symboler som används inom Reikin för att komma
i kontakt med de speciella energierna.

Initiering för Reiki steg II

Du lär dig grundera i hur du kan skydda dig med
Reiki, du lär dig hur du kan rena rum, kristaller mm

Du får tips hur du kan kolla vad gamla
saker varit "med om".

Du fårgivetvis med
en gedigen manual
på ca 55 sidor

Detta är ett axplock i vad som
händer på kursen.

Pris 1500:-

 

Reiki ART
Förkunskaper Reiki II

ART står för Avancerad Reiki Teknik

Körs som en veckoslutskurs
lördag - söndag
eller som kvällskurs.

Den innehåller:
Reiki idealen på Japanska
Reikins historia enl. Centret i USA
Usui Mästersymbol
Rörelse Meditation
Reikimeditation del 1 & 2
Psykisk Healingkirurgi
Kristall Galler ( Grid )
Hui Yin Andning
Antahkarana symbolen

Denna kurs är vad man kan kalla en
"mini master". Eleven får en ReikiMaster initiering
men kan själv inte utbilda andra. Energierna
ökar markant i vibration efter denna kurs.

Du får givetvis med
en gedigen manual
på ca 25 sidor

Pris 1750:-Reiki Master Utbildningen
Förkunskaper Reiki II eller ART

Detta är inte en snabbkurs som tar en helg utan man
jobbar med denna under 2-3 veckoslut. Detta
beroende på elevantal.

Men givetvis kan andra allternativ diskuteras fram.

Jag utbildar även 4-5 dagar i följd om det
passar eleverna bättre.


Min filosofi är inte ha så stora grupper så varje
elev känner sig trygg i materialet och i dom
moment som tränas. Jag som Reikimaster
har ett ansvar att eleven skall känna sig trygg
inför steget att själv börja jobba som Reikimaster.


Innehåll

Här lär du dig allt om hur du intitierar eleverna
från Reiki steg I upp till Reikimaster nivå mm mm

Nedan visar jag ett axplock ur utbildningen

Usui Mastersymbol
Att knipa Hui Yin
Violett Andning
Andra Mastersymboler
Reiki Meditation del 1
Reiki Meditation del 2
Reiki Meditation del 3
Mastermeditation
Centreringsmeditation
Traditionell initiering
Reiki 1 till Reikimaster initiering enl Centret
Reiki initiering enl annan skola
Typiska kundalini symtom
Enkel kanalisering
Healingkirurgi
Reiki 2 Meditationskarta
Manus
Kristallgaller/grid
Helandeinitiering
Energiblockeringar
Psykometri lätt övning

mm mm

Manual ingår givetvis ca 95 sidor

Pris 6000:-

För mer info maila.

 

***************************************

KarunaReiki® Utbildning

***************************************

 

Jag har fått frågor om distansutbildning i KarunaReiki®,
detta är inte utbildningsättet i KarunaReiki®.
Man ska ha eleven hos sig vid utbildningen tillfället.

KarunaReiki® steg I

Denna utbildning kräver MINST ART utbildning
dvs att en Reiki II:a får inte gå denna utbilning.

Utbildas sällan ensam men det händer, ofta
i samband med 1&2 tar en dag.

Innehåll:

Centrets avsikter och filosofi
Karuna och Andlig guidning
Förklaring av skuggjaget
Hur du aktiverar Karuna symbolerna
Förberedelser inför Karuna Reiki® behandling
Karuna I Symbolerna
Mässande och Toning
Etik för Karuna Reiki®
Klass utvärdering
Registreringsformulär
Symboltest

Centrets manual på svenska ingår
samt registrering hos centret.

Pris 1000:-

 

KarunaReiki® steg II

Denna utbildning kräver MINST ART och KarunaReiki® I utbildning
dvs att en Reiki II:a får inte gå denna utbilning.

Utbildas sällan ensam men det händer, ofta
i samband med KarunaReiki® I tar en dag.

Innehåll:

Centrets avsikter och filosofi
Karuna och Andlig guidning
Förklaring av skuggjaget
Hur du aktiverar Karuna symbolerna
Förberedelser inför Karuna Reiki® behandling
Karuna II Symbolerna
Mässande och Toning
Etik för Karuna Reiki®
Klass utvärdering
Registreringsformulär
Symboltest

Centrets manual på svenska ingår
samt registrering hos centret.

Pris 1000:-

 

KarunaReiki® steg I & II

Denna utbildning kräver MINST ART utbildning
dvs att en Reiki II:a får inte gå denna utbilning.

Detta är det KarunaReiki® steg som
dom flesta går.
Tar ett veckoslut

Innehåll:

Centrets avsikter och filosofi
Karuna och Andlig guidning
Förklaring av skuggjaget
Hur du aktiverar Karuna symbolerna
Förberedelser inför Karuna Reiki® behandling
Karuna I & II Symbolerna
Mässande och Toning
Etik för Karuna Reiki®
Klass utvärdering
Registreringsformulär
Symboltest

Centrets manual på svenska ingår
samt registrering hos centret.

Pris 2000:-

 

KarunaReiki®Master

Denna utbildning kräver Usui ReikiMaster/lärare utbildning.

Observera!!!!

Eleven kan gå från Usui ReikiMaster direkt
till KarunaReiki®Master.

Om eleven redan har KarunaReiki® I & II klarar man
utbildningen på ett veckoslut, annars rekomenderas två.

Innehåll:

Centrets avsikter och filosofi
Karuna och Andlig guidning
Förklaring av skuggjaget samt en meditation
Hur du aktiverar Karuna symbolerna
Förberedelser inför Karuna Reiki® behandling
Karuna Ett Symbolerna
Karuna Två Symbolerna
Karuna Master symbolerna
Hui Yin andning
Violett andning
Förberedelser innan initiering & mottaglig Mudra
Initiering Karuna I utövare
Initiering Karuna II utövare
Initiering Karuna I Master
Initiering Karuna II Master
Mässande och Toning
Karuna Reiki® Registrerings program
Utbildningens innehåll
Etik för Karuna Reiki®
Klass utvärdering
Registreringsformulär
Symboltest

Centrets manual på svenska ingår
samt registrering hos centret.

Pris 4000:-

 

Hoppas detta ger dig en inblick i dom olika
stegen som jag utbildar i

 

Vandra i Ljus